La nostra gent són els vostres amics

Glòria
Contractació general

Elena
Comptabilitat i Liquidacions

Fermín
Departament Comercial – Cartera

Carmen
Departament Comercial – Cartera

Ramon
Departament Comercial – Xarxa externa